Armonia trup minte suflet prin sinergia simturilor

Armonia trup minte suflet prin sinergia simturilor
autor : Clara Toma, Editura Ascendent, www.edituraascendent.ro 

Prefaţă

,,Această carte este un răspuns; un răspuns la o întrebare pe care, din păcate, prea mulţi oameni nu şi-au pus-o niciodată: ce
pot face eu însumi, într-un mod simplu, accesibil şi fără costuri dificil sau imposibil de asumat, pentru a simţi că armonia
face parte din fiecare zi a existenţei mele? 
Când armonia este absentă din existenţa noastră, din noi înşine, acel spaţiu este cu siguranţă populat cu disconfort, cu
sentimentul că “lipseşte ceva important,” cu probleme în diverse planuri, cu frici, cu temeri, cu nefericire şi în ultimă
instanţă, cu boli, cu patologii ce se manifestă în plan fizic, mental sau emoţional. 
Armonia, din punctul meu de vedere, este starea de graţie în care te-ai întâlnit cu Tine cel autentic, cel lipsit de măşti, de frici,
de prejudecăţi, de false valori, de inutile ierarhizări, de eronate dogme. Armonia este reconectarea la spiritul divin şi la
universul a cărui parte integrantă şi importantă suntem. Iar o condiţie esenţială a devenirii întru armonie este reunificarea
trup-minte-suflet, prin readucerea lor în starea de congruenţă, de aliniere, de echilibru. Unii dintre noi supraestimăm
aspectul mental în detrimentul celui trupesc sau emoţional; unii se îngrijesc excesiv de trup uitând ca trupul nu-i decât un
“ambalaj” (preţios, e drept, dar doar un ambalaj) al minţii şi al sufletului; unii îşi joacă viaţa pe o singură carte - cea a
inimii, pierzând, adesea, sănătatea trupului şi a minţii care se vor şi ele recunoscute ca părţi cu miza importantă în jocul
existenţei. 
Prea puţini dintre noi ori prea târziu pricepem că fiecare aspect din noi, trup, minte sau suflet are nevoie de aceeaşi preţuire
şi aceeaşi grija; când atenţia noastră se îndepărtează de unul din aspecte, apare dezechilibrul iar dizarmonia începe să-şi
facă simţită efectele. 
Tot ce spun este simplu şi deloc nou; omenirea a ştiut dintotdeauna aceste lucruri, dar oamenii ca indivizi au ignorat, au omis
ori au uitat să se folosească de ceea ce ştiau. 
Poate că este nevoie să ne reamintim mereu că, paradoxal, lucrurile cele mai valoroase şi cele mai căutate sunt mereu tocmai
cele mai accesibile, cele mai la îndemâna noastră. 
Această carte este o încercare de a (mi) reaminti despre efectul măreţ al lucrurilor simple.,,

-----------------------------------------------

Număr revistă: